BARBARY

Jednorazové nitrilové pudrované rukavice.

DUCK

Jednorazové rukavice z polyetylénovej fólie vhodné pre krátkodobý styk s potravinami.

LOON

Jednorazové latexové pudrované rukavice vhodné pre krátkodobý styk s potravinami.

RAIL

Jednorazové vinylové pudrované rukavice vhodné pre krátkodobý styk s netukovými potravinami.

SPOONBILL

Jednorazové nitrilové nepudrované rukavice.

TOUCH TNT BLUE 92-670

Modré jednorazové nepudrované rukavice zo 100 % 0,12 mm silného nitrilu bez prímesí, s rolovaným okrajom, v celkovej dĺžke 24 cm.

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín