3M 4255

Polomaska A2P3D do 10x NPK P (pre organické výpary), 50x NPK P (pre častice).

3M 4277

Polomaska ABE1P3D do 10x NPK P (pre organické výpary, anorganické a kyslé plyny), 50x NPK P (pre častice).

6000

Polomaska

7000

Polomaska

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín