3M 6700, 3M 6800

Celotvárová maska

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín