3M 2125 - P2 Filtre proti časticiam

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

3M 6051 - A1 filtre proti plynom a parám

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

3M 6057 - ABE1 filtre proti plynom a parám

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

3M 6059 - ABEK1 filtre proti plynom a parám

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

5911 - P1 filtre proti časticiam

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

5925 - P2 filtre proti časticiam

Tieto filtre možno použiť s polomaskou radu 6000, 7500 a/alebo s celotvárovou maskou radu 6000.

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín