Postupne dopĺňame

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín