PSA2LT22L DOUBLE - karabína AZ022 (otvorenie 50 mm)

Tlmič pádu s dvoma lanami a karabínovými hákmi. Tlmič možno použiť pre výstup po konštrukciách, stĺpoch a rebríkoch. EN 355 (CE 0082).

PSA2LT22L DOUBLE - karabína AZ023 (otvorenie 60mm)

Tlmič pádu s dvoma lanami a karabínovými hákmi. Tlmič možno použiť pre výstup po konštrukciách, stĺpoch a rebríkoch. EN 355 (CE 0082).

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín