Postroje

Bezpečnostné pásy

Karabiny

Tlmiče pádu

KAJO Kurnota Milan, M.R. Štefánika 2270, 026 01 Dolný Kubín